วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

นางสาวจุฑาวดี จำเริญลาภ  (น้องโสม)


เกิดวันพฤหัสบดี ที่10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2534 อายุ 20 ปี


ที่อยู่ 181 ม.3 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ. กระบี่ 81150


สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย คบ.2


คติ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด และอย่าหยุดถ้าไม่ถึงจุดสุดยอด